Vents MVMA 250 bVn Al

Supply and exhaust metal grille
  • Casing material: Aluminium
Unit of measurement MVMA 250 bVn Al
Image
MVMA 250 bVn Al - image 1
908 Kb
Vents MVMA 250 bVn Al - Dimensions
D d H
275 250 20