Vents MVMA 315 bVn Al

Supply and exhaust metal grille
  • Casing material: Aluminium
Unit of measurement MVMA 315 bVn Al
Image
MVMA 315 bVn Al - image 1
908 Kb
Vents MVMA 315 bVn Al - Dimensions
D d H
350 315 20