Vents FB 400x200

Kassetenfilter
  • Filter: G4
  • Gehäusematerial: Galvanized steel
Maßeinheit FB 400x200
Gewicht kg 2.4
Filter - G4
Drucken
"VENTS FB (rechteckig)" Produktbeschreibung 05-2023
445 Kb
Passport
"FB, FBV, FBK" Betriebsanleitung 12-2023 (V247DE-01)
1.08 Mb
Fotos
FB 400x200 - bild 1
739 Kb
Vents FB 400x200 - Abmessungen
B B1 B2 H H1 H2
400 420 440 200 220 240