Series Vents FB (rectangular)

Kassetenfilter
  • Filter: G4
  • Gehäusematerial: Galvanized steel
Drucken
"VENTS FB (rechteckig)" Produktbeschreibung 05-2023
445 Kb
Fotos
FB (rectangular) - bild 1
739 Kb
Passport
"FB, FBV, FBK" Betriebsanleitung 12-2023 (V247DE-01)
1.08 Mb