Vents FB 500x300

Kassetenfilter
  • Filter: G4
  • Gehäusematerial: Galvanized steel
Maßeinheit FB 500x300
Gewicht kg 4.4
Filter - G4
Drucken
"VENTS FB (rechteckig)" Produktbeschreibung 05-2023
445 Kb
Passport
"FB, FBV, FBK" Betriebsanleitung 12-2023 (V247DE-01)
1.08 Mb
Fotos
FB 500x300 - bild 1
739 Kb
Vents FB 500x300 - Abmessungen
B B1 B2 H H1 H2
500 520 540 300 320 340