Vents FB 800x500

Kassetenfilter
  • Filter: G4
  • Gehäusematerial: Galvanized steel
Maßeinheit FB 800x500
Gewicht kg 7.9
Filter - G4
Drucken
"VENTS FB (rechteckig)" Produktbeschreibung 05-2023
445 Kb
Passport
"FB, FBV, FBK" Betriebsanleitung 12-2023 (V247DE-01)
1.08 Mb
Fotos
FB 800x500 - bild 1
739 Kb
Vents FB 800x500 - Abmessungen
B B1 B2 H H1 H2
800 820 840 500 520 540